Готуємось до серпневих конференцій 2017

24 серп. 2017
Інформація

Кафедра дошкільної та початкової освіти (завідувач Н.В.Тарапака) рекомендує при проведенні секцій завідуючих та вихователів ДНЗ надати перевагу новим освітнім пріоритетам дошкільної освіти в умовах реалізації Державного стандарту дошкільної освіти.
Радимо акцентувати увагу на таких питаннях:
  • Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи;
  • Збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини шляхом інтеграції;
  • Організація сучасної системи методичного сервісу для педагогів та батьків.
Нижче подаємо орієнтовні плани семінарів, круглих столів та окреслюємо коло проблемних запитань, які можна розкрити в рамках серпневих конференцій.
 Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи
1. Моніторинг якості підготовки педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.
2. Індивідуальна траєкторія розвитку дитини.
3. Кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини.
4. Соціальна компетентність дитини у контексті наступності дошкільної  і початкової освіти.
Збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини шляхом інтеграції
1. Блочно-тематичний принцип у плануванні.
2. Інноваційні технології в системі дошкільної освіти.
3. Формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку.

4. Формування економічно-екологічно й соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку.

Організація сучасної системи методичного сервісу для педагогів та батьків
1. Ефективні стратегії досягнення згуртованості в команді.

    2. Застосування медіаінформаційних технологій, створення блогосфери.

 Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу та нормативну документацію:
1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Електронний ресурс: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
Електронний ресурс:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/programy.html
3. Світ дитинства: комплексна освітня програм для дошкільних навчальних закладів / упоряд.: О.М.Байєр, Л.В.Батліна, А.М.Богуш та ін..; наук.керівник акад.А.М.Богуш; за заг.ред.Л.В.Батліної. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 200с.
4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/ О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін.. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264с.
5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2ч.від трьох до шести років / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук.кер.О.Л.Кононко. – Київ: ТОВ «МЦФЕР-Укоаїна», 2014. – 452с.
6. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років/ наук.кер.проекту В.О.Огнев’юк; авт..кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук.ред.: Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець; Мін.осв. і науки України, Київ.ун-т ім.Б.Грінченка. – К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. – 304с.

7. Сулімова С. Соціально-фінансова освіта: успішний досвід/ С.Сулімова, Н.Сикиринська// Дошкільне виховання. – 2016. - №4. – С.9-11.
8. Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 13.08.2015 №1/9-387)