«Впевнений старт» – нова редакція освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку

6 жовт. 2017
Підготовлена нова редакція освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», якій надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684).

Це новий документ розроблений для забезпечення успішного розвитку дитини на передшкільному етапі життя. Головною метою діяльності вихователя визначено змістовну організацію життєдіяльності дошкільників у специфічних видах дитячої діяльності.

    Сьогодення постійно ставить перед вихователями дошкільних закладів освіти актуальні проблеми й вагомі змістові акценти, які потребують дієвих засобів ефективного розв’язання шляхом оновлення змісту, методів, форм, засобів і технологій взаємодії з дошкільниками та їх батьками. Саме тому 06 жовтня 2017 року  в  актовому залі відділу освіти райдержадміністрації відбувся круглий стіл вихователів дошкільних установ району щоб обговорити нові вимоги до освітньої діяльності дітей старшого дошкільного віку.

    Педагоги дошкільної ланки дійшли до висновків що зміст програми «Впевнений старт» не переобтяжений методичними порадами, уточненнями, рекомендаціями, переліками вправ, ігор тощо та передбачає свободу професійної діяльності вихователів у виборі форм, методів, засобів у реалізації освітніх завдань.

Під час засідання було представлено:

– зміст оновленої програми «Впевнеий старт»;

– концептуальні підходи щодо особливостей її впровадження;

–  сучасну модель науково-методичної підтримки педагогів-практиків, які працюватимуть за програмою «Впевнений старт»  та батьків вихованців.

    Формат даної програми передбачає широкі можливості для активізації співпраці родини з фахівцями дошкільного навчального закладу, психолого-педагогічної просвіти батьків вихованців тощо. У майбутньому такі засідання відбудуться у кожному із закладів дошкільної освіти району залучивши до них і батьків вихованців.

    А також під час засідання  було опрацьовано  законодавчі та нормативно-правові документи з дошкільної освіти, обговорювався зміст  парціальних програм для вихованців дошкільних установ.